New clinical trial on Longevity using MAF Triple
in Japan is underway.

Saisei Movies

MAF Капсулы, MAF Спрей и M-Lollies одобрены в качестве пищевых добавок на Украине.

Роль Макрофагов

2021-01-06

M і MAF капсули є потенційним імуномоделюючими засобами  для збільшення  функціональних можливостей макрофагів щодо розпізнавання, захоплення і процесінгу антигенів, модуляції імунної відповіді на рівні імунітету слизових  оболонок  кишечнику,  обмеження пошкодження епітелію і запобігання накопичення патологічних популяцій макрофагів в ключових сайтах ураження.

M і MAF капсули в даний час знаходяться в статусі харчових продуктів/дієтичних добавок. Компанією розробником, даних засобів Saisei Pharma,  було заплановано вивчення  ефективності  MAF капсул у хворих на COVID-19. Клінічне дослідження було вирішено провести у госпіталізованих хворих, з тим щоб можна було забезпечити контрольований прийом досліджуваних засобів. У червні 2020 року, було подано заявку в Науково-технічну комісію U.S. FDA по COVID-19 для оцінки наукової раціональності дослідження ефективності MAF капсул у лікуванні COVID-19, у відповідь на яку FDA (PreIND 151946) рекомендувало проведення зразу другої фази клінічного дослідження (КД) МАФ капсул як лікарського засобу минаючі першу фазу дослідження безпечності на підґрунті тривалого застосування засобу як харчового продукту/дієтичної добавки у людей. Дане ²proof of concept² дослідження уразі доведення ефективності, було рекомендоване як початковий крок, перед масштабними клінічними випробуваннями.  Запропонованими спонсором головними точками ефективності, були скорочення терміну госпіталізації та прискорення резолюції респіраторних симптомів COVID-19. У відповіді FDA, зазначено, що критерії ефективності повинні бути більш значущими з тим, щоб  говорити про доцільність подальших масштабних досліджень, а саме, зниження госпітальної смертності та випадків респіраторної недостатності. Щоб впевнитись, що MAF засоби дійсно мають терапевтичний потенціал, що до впливу на дані жорсткі точки ефективності, в Україні в листопаді 2020 року спочатку було проведено відкрите контрольоване клінічне дослідження MAF і M капсул в якості харчових добавок у госпіталізованих хворих на COVID-19 (ClinicalTrials.gov NCT04762628). На жаль, у даному дослідженні не вдалося втілити плацебо-контрольований дизайн, так як ні одна з етичних комісій клінічних сайтів не погодилася з використанням засліпленого засобу, який знаходиться у статусі харчової добавки.

Результати NCT04762628 показали, що застосування як M, так і MAФ капсул на додаток до стандартної терапії достовірно сприяло зниженню госпітальної смертності, епізодів респіраторної недостатності та тривалості застосування кисневої терапії. Несподіваним ефектом досліджуваних засобів, що довів безумовну патогенетичну доцільність їх застосування у гострій фазі COVID-19, було прискорення відновлення кількості лімфоцитів, та запобігання подальшому прогресуванню існуючої на початок дослідження лімфопенії. Глибоке зниження кількості лімфоцитів, яка не відновлювалась в процесі лікування, незалежно від наявності інших факторів ризику,  знаходилась у прямій кореляції з госпітальною  смертністю. Спостережене  відновлення кількості лімфоцитів, можливе за рахунок модуляції досліджуваними засобами сприятливого для організму імунного гомеостазу зі зменшенням синтезу цитотоксичних факторів в умовах гострої короновірусної хвороби. В той же час, очікуваної достовірної терапевтичної переваги у зниженні рівню прозапальних показників не було виявлено, що пов’язується з рутинним застосуванням кортикостероїдів  у стандартній терапії.

Результати  КД NCT04762628 COVID-19 були представлені до U.S. NIH у проекті щодо спільного фінансування наступного плацебо-контрольованого дослідження МАФ засобів як потенційних ліків у госпіталізованих з COVID-19. U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases Special Emphasis Panel response to our clinical trial grant application indicated that ‘’… Study would have been more impactful if MAF was being investigated as a potential therapeutic to prevent hospitalization‘’. Тобто, U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases більше зацікавлений у досліджені ефективності МАФ у амбулаторних пацієнтів з COVID-19, як засобу зниження ризику госпіталізації. В зв’язку з чим, пропоноване на розгляд експертам ДЕЦ України КД має ціллю надання попередніх даних ефективності застосування нових лікарських засобів M і MAФ капсул у амбулаторних пацієнтів з COVID-19 при використанні плацебо-контрольованого дизайну.

Зазвичай, стандартна терапія амбулаторних хворих не включає імуносупресанти, що  також дозволить безпосередньо оцінити вплив досліджуваних имуномодуляторів на динаміку кількості лейкоцитів, швидкості осідання еритроцитів, рівня С-реактивного білка і рівню лактатдегідрогенази (дослідницька мета) та провести оцінку їх потенціалу щодо запобіганню прогресування COVID-19 до станів що вимагають госпіталізації. Доведення їх здатності знижувати частоту госпіталізації у даному дослідженні другої фази відкриє можливості для інвестування відомих дослідницьких інститутів  в масштабні міжнародні КД третьої фази, з тим  щоб надати суспільству безпечні імунотерапевтичні препарати для раннього лікування COVID-19.

Процес виробництва M і MAF капсул є автоматизованим, дані засоби не містять жодних токсичних  речовин, їх активний субстрат – коров’ячі протеїни таргетним сайтом дії яких є утворення мукозального імунітету слизових оболонок кишківника. Коров’ячі протеїни[GK1] , як продукти харчування,  перетравлюються к кишковому тракті.  

З вдячністю за проведення експертизи нашого проекту!

Команда  Saisei Pharma

Детальную информацию по исследованию можно найти на https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04762628.

640_virus.jpg

Национальная библиотека медицины США, клинические испытания NIH

Испытания эффективности воспомогательного применения пищевых добавок от Saisei Pharma Капсулы MAF, 148 мг и M Капсулы, 148 мг в лечении пациентов госпитализированных с COVID-19 (SaiseiCovUKR)
URL

800_aftereffect.jpg

Казахстан

В феврале 2021 года в Казахстане начались клинические испытания с применением「MAF CAPSULES」дополнительно к стандартной терапии пациентов с осложнениями коронавируса

Dr001.jpg

Украина

Новая информация о клинических испытаниях с применением MAF дополнительно к стандартной терапии пациентов, госпитализированных с COVID-19 на Украине

1200x1200_M-Capsules_2bottles_1.jpg

Клинические испытания в Италии

С ноября в Италии начались клинические испытания с применением MAF капсул дополнительно к стандартной терапии пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Cov19-bl.jpg

Клинические испытания на Украине

С конца октября на Украине начались клинические испытания с применением MAF капсул дополнительно к стандартной терапии пациентов, госпитализированных с COVID-19.

happy.jpg

Основания для использования GcMAF

Основания для использования GcMAF в качестве терапевтического метода для лечения SARS-CoV-2

hands.jpg

Потенциальная роль GcMAF

Потенциальная роль GcMAF в подавлении тяжёлого иммунного ответа, вызванного COVID-19: уроки извлечённые из борьбы с ВИЧ

640_virus.jpg

Saisei Pharma plans clinical study of oral MAF in COVID-19 patients

[Read more..]
Please check the below URL. [finanzen.ch] [advfn.com] [thechestnutpost.com] [benzinga.com]

Saisei Mirai - Видео

-ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК-

GcMAF третьего поколенияя был разработан и запатентован Saisei Pharma. В Австралии онлайн компанией, зарегистрированной в Гон-Конге, были проданы поддельные продукты. Пожалуйста примите во внимание, что GcMAF тртетьего поколения производится исключительно Saisei Pharma. Любые другие товары, отличные от продуктов нашей компании, являются поддельными.

Продукты Здорового Питания

Активирующие иммунитет пищевые добавки от Saisei Pharma абсолютно безопасны и сделаны из натуральных ингредиентов.

M-CAPSULES

Ингредиенты:

Порошок молочной сыворотки, фермент лактазы, микрокристаллическая целюлоза, желудочно-резисцентная капсула

MAF CAPSULES
[ TRIPLE ]

Ингредиенты:

Порошок молочной сыворотки, фермент лактазы, микрокристаллическая целюлоза, желудочно-резисцентная капсула

M-Lollies

Ингредиенты:

Порошок молочной сыворотки, фермент лактазы, декстрин, сахар, кукурузный сироп, пальмовое масло, имитатор вкуса

M-Powder

Ингредиенты:

Порошок молочной сыворотки, декстрин

Saisei Pharma планирует клиническое тестирование перорального MAF на пациентах, больных COVID-19

“ОСАКА, Япония, 6 мая, 2020

Сегодня Saisei Pharma анонсировали планы о инициации международных клинических тестирований. Это решение основывается на ранее опубликованных доклинических показаниях, предварительных докладах независимых исследований, а также подкреплено данными о безопасности и эффективности перорального MAF в тех случаях, когда в качестве основной линии защиты врождённого иммунитета выступают макрофаги. Ранние исследования уже постановили, что пероральный MAF может увеличить деятельность макрофагов как минимум в три раза в течении минут после приёма.”  

→ Читать далее

Пожалуйста ознакомьтесь с ссылками ниже.
finanzen.ch / advfn.com / benzinga.com

Saisei Pharma

announced plans to initiate an international clinical trial.

Оздоровительные пищевые добавки серии MAF для повышения иммунитета

Натуральный пищевой продукт, созданный по запатентованному методу, повышает естественный иммунитет организма, активизируя иммунные клетки, при этом не имея побочных эффектов.

動画再生

Первый в мире! Новые способы регенеративной медицины

Борец сумо и интервью со спортивными тренерами

Для кого это?

Пищевые добавки серии MAF для активизации иммунной системы появились в результате более, чем десятилетней совместной исследовательской работы объединения Saisei Mirai Groups и Университета Токусима. Мы надеемся, что наша продукция поможет вам сохранить здоровье на долгие годы и получать удовольствие от каждого дня жизни.

Оздоровительные пищевые добавки компании Saisei Pharma

Оздоровительные пищевые добавки для укрепления иммунной защиты производства компании Saisei Pharma – это безопасные продукты для здоровья, созданы благодаря щедрости самой природы.

Безопасные природные продукты

Продукция не содержит пшеницу, сою, яйца, рис, глютен, крахмал, сахар, гормональные вещества, антибиотики, антисептики, искусственные подсластители и красители.

Для орального применения

Одна капсула (1 mg) MAF CAPSULES содержит 100 ng оригинального MAF (фактор активации макрофагов) - уникального продукта Saisei Mirai и удобна для приема внутрь.

Сертификация по японскому стандарту GMP

Продукция серии MAF производится на заводе Saisei Pharma в городе Моригути, сертифицированном (сертификат соответствия за номером 26518) Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Оригинальный МAF

Оригинальный МAF, разработанный Saisei Mirai на основе запатентованного метода. Он укрепляет организм, активизируя иммунные клетки, такие как макрафаги, при этом не имеет побочных эффектов.

О Saisei Pharma

Saisei Pharma – новаторская компания в области биологи, учрежденная в 2014 г. на территории кампуса технологического факультета Университета Токусима

Компания ведет исследовательскую и производственную деятельность в следующих направлениях: пищевые добавки серии MAF для активизации иммунной системы (капсулы MAF, MAF- спрей、M-Lollies); ультразвуковые сенсибилизаторы; терапия электрическими полями (TTF, ЕCCT) и др.
Помимо этого, через интернет-магазин на нашем официальном сайте мы напрямую реализуем функциональную пищевую продукцию своей линии в Японии и зарубежом (иммуноукрепляющие пищевые добавки серии MAF).

На сегодняшний день компания сменила место локации и производит продукцию на сертифицированном по стандарту GMP заводе в городе Моригути префектуры Осака.
Компания работает в тесном сотрудничестве со всеми клиниками, состоящими в группе компаний Saisei Mirai и ведет научные разработки в целях перспективы лечения острых инфекционных заболеваний, хронических инфекций, рака, аутизма, хронической усталости, рассеянного склероза, хронического ревматического артрита, болезни Альцгеймера, деменции и многих других болезней.

Saisei Mirai Group

Saisei Mirai Group

Saisei Mirai Group состоит из 5 клиник на территории Японии, которые централизованы в Медицинскую Корпорацию Saisei Mirai, а также био-новаторских компаний, аптек и коллабораций с университетами и медицинскими институтами в Японии и зарубежом, которые предоставляют дополнительные данные исследований. Мы в Saisei Mirai Group трудимся вместе, чтобы предоставить высококачественное медицинское обслуживание по всему миру.

Wholesale Distributor

Оптовые Дистрибьюторы

Представляем вам зарубежных дистрибьюторов, которые занимаются распространением нашей продукции.
Momadeus.com

Швеция
поставка в страны ЕС

MACOTİZM

SPORTİF TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ VE DANIŞMANLIK TİC LTD ŞTİ - Турция

MACMAF

MacMAF - компания, пренадлежащая macotism

MedInc

Казахстан
Узбекистан, Кыргызстан

error: Content is protected !!